Autotrakční lehátko

 
V nabídceSportovní lehátka

Zásady použítí autotrakčního lehátka MEDIC

Pro zdravého Člověka bez vážných zdravotních omezení a onemocnění je autotrakční lehátko MEDIC (dále jen AL) vhodné a lze ho doporučit široké vrstvě veřejnosti. Při použití je nutné se řídit Zásadami použití.

Podsekce

Zásady použití autotrakčního lehátka MEDIC

 • Žádné aplikace léčby na AL se neprovádí "násilím", tzn. přes nepříjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lehátku přijemnější, tím je hlubší stav relaxace a uvolnění a tím je větší účinnost obrácené polohy. 
 • V poloze rovnovážné dochází k odlehčení celého těla - "stavu beztíže". Už tato poloha má léčebné účinky. 
 • V obrácených polohách nesetrváváme déle než je nám příjemné. V polohách mírně šikmých setrváme cca od 1 min. do 5 min., v polohách více šikmých (nad 30 stupňů) a kolmých do 1 min. Za tuto dobu se tělo dostatečně natáhne a kloubní spoje rozvolní. Potom se vrátíme do polohy rovnovážné, ve které zůstaneme cca 5 - 8 min. V této poloze natažení a uvolnění těla přetrvává i když intenzita tahu je snížena na minimum. Takto jsou zachovány veškeré blahodárné účinky obrácené polohy, aniž bychom museli zvyšovat dobu setrvávání v obrácené poloze. Tento postup můžeme během jedné aplikace podle vlastní snášenlivosti opakovat 2x. 
 • Při různých bolestech a nepříjemných pocitech se ihned vrátíme zpět do polohy rovnovážné, ve které necháme tyto průvodní jevy odeznít. Při větších průvodních potížích volíme úhel sklonu lehátka co nejmenší střídavě s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupně podle adaptace organismu. 
 • Při návratu ze šikmé polohy do polohy výchozí doporučujeme zůstat několik minut (2-3) v poloze rovnovážné. 
 • Frekvenci a intenzitu používání AL si každý volí individuálně podle vlastní snášenlivosti (zpočátku může být vhodnější vyšší frekvence s kratší dobou trakce, např. 4x denně po 5 min., po adaptaci organismu můžeme dobu trakce prodloužit, např. lx denně po cca 15 min.). U lidí starších a nemocných doporučujeme začít s polohou rovnovážnou střídavě s polohou šikmou do cca 5° - 10° hlavou dolů. 

Používání AL podle těchto zásad je bezpečné a značně efektivní. 

Použití autotrakčního lehátka MEDIC nedoporučujeme

Použití autotrakčního lehátka nedoporučujeme pro lidi s následujícími lékařskými diagnózami:

 • vážné srdeční onemocnění (těžší stavy po infarktu myokardu, těžké vrozené srdeční vady),
 • stavy po mozkové mrtvici,
 • při bolestech hlavy po zánětu mozkových blan,
 • při výduti mozku,
 • zelený zákal oční,
 • akutní stavy po zlomeninách obratlových těl,
 • totální endoprotézy kyčlí a kolen,
 • po čerstvých operacích plotének páteře,
 • při hemofilii,
 • při těžké cukrovce,
 • stavy po operaci lebky,
 • stavy po vysoké amputaci jedné dolní končetiny,
 • těžké psychotické stavy (stavy nepříčetnosti apod.),
 • trvale vysoký krevní tlak,
 • nadměrně zvýšená činnost štítné žlázy,
 • vážná vnitřní onemocnění (např. kolagenozy, akutní záněty a další dle lékaře).

U lidí vážně nemocných nebo trpících různými vážnými zdravotními problémy musí vhodnost cvičení na AL a jeho aplikaci doporučit ošetřující lékař. Tito lidé by AL neměli bez doporučení lékaře používat. 

Pokud se používáním AL při léčbě bolesti prohlubují, nedoporučujeme pacientům k léčbě nadále používat AL bez konzultace s lékařem. 

Prim. MUDr. Jan MIKLÁNEK 
ordinace (ke dni 1. 6. 91): Jabloňová 2992, Praha 10Change language

cze eng